Pilotprojecten op snijvlak van wonen, zorg en leefbaarheid

Een innovatieve samenwerking tussen MMC en Trudo in de Brainport-regio.

Máxima MC en woningcorporatie Trudo bekrachtigen hun samenwerking om op een innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners van de Brainport regio Eindhoven. Met het ondertekenen van een convenant in 2021 start de uitvoering van pilots in twee referentiewijken de Bennekel en Strijp-S.

Gezond zijn en blijven in de slimste regio

Jan Harm Zwaveling, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Máxima MC, bij het tekenen van het convenant in 2021: “Vitaliteit, preventie en leefstijl vormen steeds meer een speerpunt als het gaat om gezond zijn en gezond blijven. Om kwalitatief de beste en ook betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, willen we als topklinisch ziekenhuis, preventiezorg en een vitale leefstijl onderdeel maken van de zorg van de toekomst. In onze visie is het essentieel om daarbij ook de woon- en leefomgeving van bewoners te betrekken. We moeten zoeken naar manieren om door middel van meer zorg aan huis ziekenhuizen minder te belasten”

“En dat is het domein waar wij actief zijn”, vervolgde Theo van Kroonenburg, destijds bestuurder van Trudo, “het verbeteren van leefbaarheid van wijken en buurten zit in het DNA van Trudo. Vanuit onze missie Supporting People ondersteunen wij bewoners hierin, zelf of via ons netwerk. Dankzij de samenwerking met Máxima MC kunnen we dit nieuwe onderzoeksgebied gezamenlijk exploreren. En uiteindelijk meerwaarde creëren op het snijvlak van zorg, wonen en de woonomgeving. Onze eerste kennismaking en verkenning smaakte naar meer, nu zetten we the next step.”

Betrokkenheid bewoners Brainport
Naast medisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve technologie, data, bewustwording en kennis over verandervaardigheden staat met name de betrokkenheid van bewoners centraal bij de uitvoering van projecten. De partijen kozen voor twee referentiewijken, namelijk De Bennekel en Strijp-S. Van Kroonenburg: “We gaan hier ‘Livinglabs’ opzetten waarbij we nadrukkelijk de aansluiting zoeken met nieuwe samenwerkingspartners zoals zorg- en welzijnspartijen of verzekeraars, maar ook met bestaande initiatieven. In een latere fase willen we samen met toekomstige partners een VitaalGezond Experience Center opzetten op Strijp-S. Daarbij kun je denken aan een plek voor kennisdeling en ontmoeting, maar ook aan een ‘proefwoning’ waarin allerlei technologische toepassingen kunnen worden getest en uitgeprobeerd Uiteindelijk willen we de opgedane ervaringen toepassen in nieuw te bouwen woningen waarin preventiezorg wordt verleend en een vitale leefstijl wordt gestimuleerd.”

Projectteam

Melody van Meer-Shafi

Projectleider Expeditie VitaalGezond, dialyse verpleegkundige MMC

Naomi Jansen

Ontwerper Expeditie VitaalGezond, oprichter Voedselapotheek

Nicole Papen-Botterhuis

Coördinator Onderzoek en Innovatie MMC

Dries Steinmeijer

Business Development en relatiebeheer MMC

Ephrem Davids

Senior adviseur strategie en beleid Trudo

Partners

Fontys Logo