Lekker in je Vel-loket in de Bennekel

Uit onderzoek in de wijk de Bennekel bleek dat bewoners behoefte hebben aan een plek waar ze informatie kunnen vinden over het verbeteren en behouden van hun gezondheid. ‘Lekker in je vel’ noemden de bewoners dat zelf. Samen met verschillende zorg- en welzijnspartners uit de wijk werken we daarom aan een Lekker in je Vel-loket; een fysieke plek waar bewoners terecht kunnen met vragen over gezondheid en vitaliteit.

Onvoldoende digitale vaardigheden lijkt nu de belangrijkste reden om niet thuis te monitoren. In dit initiatief onderzoeken we hoe ondersteuning in de wijk kan helpen bij de digitale vaardigheden en of hierdoor meer patiënten gebruik kunnen gaan maken van thuismonitoring.

Doel: Mogelijk maken om de gezondheid van alle patiënten thuis te kunnen monitoren. Met hierbij als startpunt het ondersteunen bij digitale vaardigheden. De pilot zal meer inzicht geven in de behoefte van de patiënt bij thuismonitoring en de ondersteunende mogelijkheden in de wijk.

In Samenwerking met diverse partijen uit de wijk, waaronder Buurtplatform Bennekel Belang, Bibliotheek Eindhoven, 4W (Werken wonen welzijn in de wijk) en Fontys. Na een succesvolle pilot zullen er meerdere partijen aansluiten om thuismonitoring verder uit te breiden en/of op te schalen.

Samenwerking

Voor het succesvol opzetten van het Lekker in je vel-loket is het essentieel dat we de samenwerking opzoeken met diverse partijen in de wijk. Dit doen we uiteraard samen met de bewoners, maar ook buurthuizen, WIJEindhoven, leefstijlcoaches en huisartsen zijn actief betrokken. De studenten van Summa College en Fontys Hogeschool werken mee aan de ontwikkeling van het lekker in je vel loket.

Na een succesvolle pilot in de Bennekel zal het Lekker in je vel-loket zich verder uitbreiden naar andere wijken van Eindhoven.