Expeditie de Bennekel

De zorg vanuit het ziekenhuis zal steeds meer thuis plaatsvinden.
Een onderdeel hiervan is thuismonitoring van patiënten met hartfalen en/of COPD. 50% van de patiënten wordt al gemonitord in de thuissituatie met goede resultaten.

Onvoldoende digitale vaardigheden lijkt nu de belangrijkste reden om niet thuis te monitoren. In dit initiatief onderzoeken we hoe ondersteuning in de wijk kan helpen bij de digitale vaardigheden en of hierdoor meer patiënten gebruik kunnen gaan maken van thuismonitoring.

Doel: Mogelijk maken om de gezondheid van alle patiënten thuis te kunnen monitoren. Met hierbij als startpunt het ondersteunen bij digitale vaardigheden. De pilot zal meer inzicht geven in de behoefte van de patiënt bij thuismonitoring en de ondersteunende mogelijkheden in de wijk.

In Samenwerking met diverse partijen uit de wijk, waaronder Buurtplatform Bennekel Belang, Bibliotheek Eindhoven, 4W (Werken wonen welzijn in de wijk) en Fontys. Na een succesvolle pilot zullen er meerdere partijen aansluiten om thuismonitoring verder uit te breiden en/of op te schalen.