Woning van de toekomst

Prettig wonen en een fijne woonomgeving dragen bij aan de gezondheid en vitaliteit van bewoners. In deze pilot wordt bekeken hoe we gezonde keuzes kunnen stimuleren en hoe de woning en omgeving hieraan kan bijdragen.

Ambities

We hebben de ambitie om voor 2025 een demo-woning in te richten tot woning van de toekomst. Deze woning is ingericht met innovaties die gezond leven – volgens het model positieve gezondheid – stimuleert. Dit kan een living lab zijn waarbij onderzoek en innovatie door studenten gelijktijdig plaatsvindt in co-creatie met gebruikers.

Samen met studenten willen we een set van eigenschappen formuleren die bepalend gaan zijn voor de nieuwbouw op Strijp-S in 2026 – 2028. Wat is bewezen effectief en kan worden ingezet? Waar zien we ruimte voor nieuwe effectieve aanpassingen die bijdragen aan gezondheid en vitaliteit van bewoners? Denk aan bouwkundige eigenschappen, inrichting van de woning en interactie met de sociale omgeving om gezond leven – volgens het model positieve gezondheid – te stimuleren.

Samenwerking onderwijs

Recentelijk hebben we samengewerkt met het Summa College en Fontys Hogeschool. Studenten van opleiding Voeding- en Leefstijladviseur (Summa College) hebben interventies ontwikkeld om gezond gedrag in de woning te stimuleren, zoals een thuisscanner die motiveert om gezonder en goedkoper boodschappen te doen en een led stairs; een trap die door middel van licht stimuleert om meer te bewegen. Studenten van verschillende opleidingen van de Fontys Hogeschool onderzochten onder andere welke faciliteiten en diensten nodig zijn voor een leefstijlloket in de wijk en hoe de gezonde woning van de toekomst er uit moet zien.

We onderzoeken nu de uitvoerbaarheid van de verschillende idee├źn en kijken naar manieren om studenten te betrekken bij het testen ervan. We zijn erg blij met de inzet van studenten en willen graag verkennen hoe we ook in de toekomst kunnen samenwerken