Wat is Expeditie VitaalGezond?
Een verkenning naar vitaal en gezond leven in de Brainport regio

Gezond blijven en vitaal oud worden, willen we allemaal. Iedereen vult dit op persoonlijke manier in. Vitaliteit is echter meer dan gezond zijn. Het is je fit of energiek voelen om activiteiten te ondernemen, mee te doen, om je gelukkig te voelen.

Ook de manier waarop je woont en je directe leefomgeving beïnvloeden een vitaal en gezond leven. We weten dat zorg en wonen beiden van invloed zijn op de vitaliteit en gezondheid van mensen, maar het zijn vooralsnog gescheiden domeinen.

Máxima MC en woningcorporatie Trudo zijn daarom met een expeditie gestart waarbij medische kennis en expertise van wonen met elkaar verbonden worden. In expeditie VitaalGezond vormen vitaliteit, preventie en leefstijl belangrijke speerpunten. Deze speerpunten dragen bij aan het behouden van gezondheid en vormen een belangrijk onderdeel van toekomstige zorg, wonen en de woonomgeving. Vanuit beide domeinen zorg en wonen wordt bekeken wat bijdraagt aan de ontwikkeling om gezondheid en vitaliteit te bevorderen. In de (nabije) toekomst zal naast genezen meer aandacht moet komen voor bewustwording en verandervaardigheid van mensen op gebied van gezondheid en vitaliteit waarbij leefstijlinterventies en preventie een belangrijke rol zullen vervullen.

MMC en Trudo hebben twee referentiewijken geselecteerd, zijnde de Bennekel en Strijp-S. In deze wijken leveren we in een pilotvorm (‘livinglabs’) een bijdrage aan de vitaliteit en gezondheid voor de inwoners. Trudo en MMC haken aan bij bestaande initiatieven die (in andere wijken) succesvol zijn. In de eerste fase pakken we in beide wijken een initiatief met prioriteit op en starten we een verkenning naar andere initiatieven die bijdragen aan gezondheid en vitaliteit.